Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY OBRADOWAŁ

Utworzono dnia 07.06.2019
Czcionka:

6 czerwca 2019 odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele ZI oraz grup roboczych pracujących z rodzinami. Omówione zostały wszystkie bieżące sprawy, a także Pan Janusz Stróżyk – pełnomocnik Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawił diagnozę problemów społecznych, która została opracowana w marcu 2019 roku.

Chętnych do zapoznania się z diagnozą zapraszamy: link

Prezentacja dot. diagnozy.
 

Barbara Armon
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaźmierzu
tel. 61-29-18-360