Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpłatne Porady Prawne

Rejestracja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej: 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, wyłącznie po umówieniu terminu wizyty. 

 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone w Kaźmierzu przy ul. Topolowej 4 (Klub Seniora) , w godzinach:
 
poniedziałek 15:00 - 19.00
środa 15:00 - 19.00
czwartek 15:00 - 19.00
 

Dla kogo?

  • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 Co obejmuje?

  • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Informacje - film

 

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.