Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Utworzono dnia 27.06.2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gmina Kaźmierz  przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i będzie realizowała moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Na ten cel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Ministerstwa Finansów dotację celową na rok 2023 w wysokości 8 660,95 zł 

Dzięki otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu Gmina Kaźmierz zakupiła w zeszłym roku 14 opasek telemedycznych. W tym roku zostaną zakupione kolejne 4 opaski dla seniorów.

Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostarczenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniora: pomiarów parametrów życiowych i powiadomień o nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu. Urządzenie wyposażone jest w jeden przycisk, który służy do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Sygnał z opaski łączy się z Centrum Teleopieki, dzięki której możliwe jest wezwanie pomocy i odpowiednich służb.

Aby przystąpić do projektu należy spełnić kryterium wieku – 65 lat oraz być osobą samotnie zamieszkującą.

Dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz.

2 maja 2024 roku
to dzień wolny od pracy w GOPS Kaźmierz za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku, zgodnie z Zarządzeniem
nr 9/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaźmierzu z dnia 1 marca 2024 roku.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.