Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Utworzono dnia 16.01.2024

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych niepełnosprawnych i samotnych.

Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin, w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc jest także przewidziana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Rada Gminy Kaźmierz Uchwałą nr III/24/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku ustanowiła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Wartość programu w latach 2019-2023 wyniosła 287.751,50 zł
(w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 169.510,47
zł.

Dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz.

2 maja 2024 roku
to dzień wolny od pracy w GOPS Kaźmierz za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku, zgodnie z Zarządzeniem
nr 9/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaźmierzu z dnia 1 marca 2024 roku.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.