Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Kaźmierz. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Kaźmierz. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące pomocy społecznej określone w ustawach, a w szczególności w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także zadania określone w aktach prawnych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych. Podstawowym przedmiotem działania GOPS w Kaźmierzu jest niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOPS (TEKST ŁATWY DO CZYTANIA):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu działa na terenie Gminy Kaźmierz. Zadania Ośrodka dotyczą: pomocy społecznej, wspierania rodziny, przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych. Podstawowym działaniem Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach.

 

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.