Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Czcionka:

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Kaźmierz. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Kaźmierz. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące pomocy społecznej określone w ustawach, a w szczególności w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także zadania określone w aktach prawnych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych. Podstawowym przedmiotem działania GOPS w Kaźmierzu jest niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOPS (TEKST ŁATWY DO CZYTANIA):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu działa na terenie Gminy Kaźmierz. Zadania Ośrodka dotyczą: pomocy społecznej, wspierania rodziny, przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych. Podstawowym działaniem Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach.

 

Dni 4 czerwca 2021 roku oraz
24 grudnia 2021 roku to dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu z dnia 29 stycznia 2021 r.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900