Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Kaźmierz.
Został powołany na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Kaźmierzu Nr X/49/90 z dnia 30 kwietnia 1990 roku i działa w oparciu o statut przyjęty Uchwałą Nr XLIX/309/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 04.09.2014 roku.
Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Kaźmierz.
Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące pomocy społecznej określone w ustawach, a w szczególności w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także zadania określone w aktach prawnych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych. Przedmiotem działania GOPS w Kaźmierzu jest niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900