Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szamotulska 20 C
64 – 530 Kaźmierz
Tel. 61 29 18 360, Tel. 61 29 17 533
Fax 61 10 26 529
e-mail: ops@kazmierz.pl
www.gopskazmierz.pl
skrytka ESP  /GOPSKAZMIERZ/skrytkaESP
NIP:  787-10-41-313
Regon:  632003182

 

 

Kierownik Ośrodka  (pokój nr 5)

Natalia Czombik

 

Główny Księgowy  (pokój nr 7)

Magdalena Tomczak - Pawełczyk  (tel. wew. 34)
 

 

Rejonowi Pracownicy Socjalni  (pokój nr 2)

Katarzyna Jędruch     (tel. wew. 21 oraz tel kom. nr 538 107 733)
Urszula Hozakowska (tel. wew. 22 oraz tel kom. nr 538 100 557)

 

Asystent Rodziny (pokój nr 4)

Kinga Krawczyk  (tel. wew. 26 oraz tel kom. nr 602 108 079)


Sekcja Świadczeń  (pokój nr 6)

Justyna Wojciechowska   (tel. wew. 30)
 


Świadczenia Rodzinne (pokój nr 3)
 Świadczenia wychowawcze (500+)
Fundusz Alimentacyjny
Pomoc Materialna dla Uczniów

 

Halina Bartkowiak  (tel. wew. 25)
Daria Bałachowska  (tel. wew. 24)

 

Dodatki Mieszkaniowe i Dodatki Energetyczne  (pokój nr 4)

Michał Skrzypczak  (tel. wew. 27)
 

 

Klub Seniora  (Kaźmierz, ul. Topolowa 4)

Anna Hermann

Dni 4 czerwca 2021 roku oraz
24 grudnia 2021 roku to dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu z dnia 29 stycznia 2021 r.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900