Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Czyste powietrze"

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego są wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu - dane kontaktowe.

Druki do pobrania


Podstawa prawna:

Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.