Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI:

NA DRODZE DO ZATRUDNIENIA

Utworzono dnia 31.10.2018

PODZIĘKOWANIE ZA BIURKO

Utworzono dnia 08.11.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu
składa serdeczne podziękowania ofiarodawcy
za przekazane biurko do nauki dla dziecka z ubogiej rodziny.

DZIĘKUJEMY !!!

APEL O POMOC

Utworzono dnia 05.10.2018

Apel o pomoc

Mieszkanka naszej Gminy, samotna matka wychowująca troje dzieci, potrzebuje pomocy rzeczowej, celem wyremontowania łazienki.

Potrzebne materiały to:

                                                 2 worki kleju do płytek po 25 kg

                                                 1 worek kleju do nidy po 25 kg

                                                 3 szt. zielonej płyty wodoodpornej

                                                 3 profile ścienne

                                                 15 wieszaków do profili dł. 25

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy  prosimy o kontakt telefoniczny
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

Tel. 61 29 18 360 lub 61 29 17 533.
Dziękujemy!

Projekt "Krok w przyszłość"

Utworzono dnia 19.09.2018

Projekt pt. "Krok w przyszłość" realizowany jest przez EURO - EDUKATOR we współpracy z  Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej (18 - 60 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

W ramach projektu oferujemy:
- zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem
- zajęcia z doradcą zawodowym
- indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
- szkolenia zawodowe (śr. 120 godzin)
- 3-miesięczne staże zawodowe (dla części Uczestników)
- pośrednictwo pracy

Uczestnikom zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (do 150 zł/miesiąc)
- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych (6,65 zł netto/godzina)
- stypendium stażowe (997,40 zł netto/miesiąc + zwrot kosztów dojazdu na staż)
- ubezpieczenie NNW podczas staży
- badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych

Osoba do kontaktu:
Hanna Banasiak
tel.: 62 - 736 10 27

 

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Utworzono dnia 29.03.2018

Szanowni Państwo,
 
w okresie 01.02.2018 – 31.12.2018 r. Fundacja „Dziecko w Centrum” realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem a także w zakresie udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje obecnie jeden ośrodek prowadzony przez Fundację „Dziecko w Centrum” - Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu. Ośrodek ten czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-18.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00 pod numerem: 786 160 100 (szczegółowe informacje, zapisy do specjalistów, wsparcie).

Kompleksowa oferta Ośrodka skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym obejmuje bezpłatną:
- pomoc psychologiczną,
- pomoc prawną,
- pomoc psychiatryczną
oraz bezpłatne wsparcie opiekuna osoby pokrzywdzonej.

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa.

W Ośrodku proponujemy także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ww. informacji wśród osób zainteresowanych. Dzięki Państwa pomocy informacje te mają szansę dotrzeć do jak największej liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie najbardziej im potrzebnej.

Materiały promocyjne na temat działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wraz z danymi kontaktowymi do Ośrodka dostępne są na stronie: www.pokrzywdzeni.poznan.pl oraz www.dzieckowcentrum.org

 

Obradował Zespół Interdyscyplinarny

Utworzono dnia 23.03.2018

W czwartek, 22 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas którego przeanalizowano bieżące działania w ramach Grup Roboczych oraz podsumowano ubiegłoroczną działalność.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pomocy społecznej oraz placówek oświatowych z terenu gminy Kaźmierz, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kuratorzy sądowi. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Barbara Armon prowadząc zebranie i dokonując analizy odwoływała się do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 

Janusz Stróżyk – Zastępca Przewodniczącego ZI

 

Bezpłatny cykl zajęć dla dzieci w wieku 9-11 lat

Utworzono dnia 19.01.2018

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu zaprasza dzieci w wieku 9-11 lat do uczestnictwa w bezpłatnym cyklu zajęć grupowych (12 spotkań), które rozwijają pewność siebie, asertywność, inteligencję emocjonalną, wyobraźnię, efektywne komunikowanie się i kompetencje w...

czytaj dalej na temat: Bezpłatny cykl zajęć dla dzieci w wieku 9-11 lat

Konferencja w Powiecie

Utworzono dnia 20.12.2017

W dniu 22 listopada 2017 r.  w Szamotułach dobyła się konferencja w której wzięli udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.