Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek gazowy (Refundacja VAT)

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA PALIWA GAZOWE W 2023 roku

WNIOSKI PAPIEROWE LUB ELEKTRONICZNE SKŁADA DO GOPS KAŹMIERZ WYŁĄCZNIE OSOBA KTÓRA WIDNIEJE NA FAKTURZE VAT (JEST STRONĄ UMOWY Z DOSTAWCĄ PALIWA GAZOWEGO).

W PRZYPADKU WNIOSKU WYPEŁNIANEGO RĘCZNIE WSZYSTKIE DANE WPISUJEMY WIELKIMI LITERAMI (DRUKOWANYMI).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadziła możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za gaz wykorzystywany do celów grzewczych-TYLKO Z FAKTUR ROZLICZONYCH W 2023 ROKU (BEZ ROZLICZEŃ ZA 2022 ROK).

WARUNKI I KRYTERIUM DOCHODOWE

Refundacja podatku VAT (tzw. dodatek gazowy) przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu:

- które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej – CEEB),

- którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Wnioski złożone od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 roku – dochody za rok 2021.

Wnioski złożone po 31 lipca 2023 roku - dochody za rok 2022.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie ZAPŁACONEJ faktury za gaz (FAKTURA ZA FAKTYCZNE ZUŻYCIE GAZU – NIE PROGNOZA).
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać już po otrzymaniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w roku 2023.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku oraz wymaganych załączników o refundację podatku VAT za paliwa gazowe należy dołączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych w roku 2023 (FAKTURA ZA FAKTYCZNE ZUŻYCIE GAZU – NIE PROGNOZA) ;
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę (w tytule przelewu powinien być wpisany prawidłowy NUMER FAKTURY) ;
  3. podpisane potwierdzenie zapoznania się z klauzulą RODO oraz oświadczenie dotyczące informacji o przyznaniu refundacji VAT - TUTAJ

     

REFUNDACJA NIE PRZYSŁUGUJE - SPRAWDŹ

DRUKI DO POBRANIA

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.