Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY
 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu lub przez ePUAP.

Klientów w sprawie dodatku osłonowego przyjmujemy w siedzibie GOPS Kaźmierz, ul. Szamotulska 20 C, po ustaleniu telefonicznym godziny wizyty w dniach:

Poniedziałek               12:00 – 15:30
Wtorek                             8:00 – 12:00
Środa                             12:00 – 15:00
Czwartek                        8:00 – 12:00
Piątek                              8:00 – 11:30

Tel. 61 29 18 360 lub 61 29 17 533

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się "trzynastej" i "czternastej" emerytury/renty.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. 2023, poz. 759 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2024, poz. 59).

Informacje o dodatku osłonowym ze strony Ministerstwa


DRUKI DO POBRANIA

Dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz.

2 maja 2024 roku
to dzień wolny od pracy w GOPS Kaźmierz za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku, zgodnie z Zarządzeniem
nr 9/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaźmierzu z dnia 1 marca 2024 roku.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.