Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

 

Rada Gminy Kaźmierz Uchwałą nr LXVI/541/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku ustanowiła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych niepełnosprawnych i samotnych.

Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin, w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc jest także przewidziana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posiłku.

Przewidywana wartość programu na rok 2024 - 70.000,00 zł
(w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 17.528,41 zł).
Zwiększenie kwoty dofinansowania nastąpi po zwiększeniu budżetu Wojewody Wielkopolskiego o środki pochodzące z budżetu Państwa na rok 2024.

 

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.