Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

 

Gmina Kaźmierz  przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i realizowała moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Na ten cel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Ministerstwa Finansów dotację celową na rok 2023 w wysokości 8 660,95 zł 

Dzięki otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu Gmina Kaźmierz zakupiła w zeszłym roku 14 opasek telemedycznych. W tym roku zostaną zakupione kolejne 4 opaski dla seniorów.

Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostarczenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniora: pomiarów parametrów życiowych i powiadomień o nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu. Urządzenie wyposażone jest w jeden przycisk, który służy do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Sygnał z opaski łączy się z Centrum Teleopieki, dzięki której możliwe jest wezwanie pomocy i odpowiednich służb.

Aby przystąpić do projektu należy spełnić kryterium wieku – 65 lat oraz być osobą samotnie zamieszkującą.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.